Thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2015

Tin vui

Vợ chồng  Tuyền - Hồng nhờ báo tin  đến các bạn là ngày 16/5/2015 sẽ tổ chức đám cưới cho con gái tại Tiểu bang Florida -USA,

Lâm 3 xin  chúc mừng hai bạn trong ngày vui nầy.

Thứ Hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Chia tay, hẹn gặp lại


Chia tay cuối cùng là Đoàn Miền Tây, do chưa đủ đô nên không chịu về, tiếp tục ở lại giao lưu , đến quá trưa  mới buông tha cho chủ nhà.

Viếng anh Trí

Sau khi viếng anh Trí xong, trong tình nghĩa anh em cùng trường, anh Việt đã đại diện lớp  đến thăm một người bạn CB3 đang bệnh nặng.

Lưu niệm Long Hải


Góp quỹ lớp

Của ít, lòng nhiều, các bạn đóng góp tùy hỉ, sau đó tập thể quyết định trích 50% gửi quà cho các bạn còn khó khăn và phúng điếu Ba của  Võ Dần mới mất, phần còn lại sung quỹ lớp

Chào ngày mới


Bình minh ở Long Hải
Sau một tối  giao lưu đến khuya, sáng chủ nhật tranh thủ xuống tắm biển Long Hải cho đáng công chuyến đi, sau đó bạn bè bên nhau cùng điểm tâm sáng.

Ca sĩ Văn Ngã

Văn Ngã - Công Vân song ca